Quy chế hoạt động

Ngày đăng: 10/04/2020 07:56 AM

  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE IPHONETHAINGUYEN.COM

  I. Nguyên tắc chung:

  - Website thương mại iphonethainguyen.com là sở hữu của ANPHONE THÁI NGUYÊN phát triển, hoạt động và vận hành với tên miền giao dịch là www.iphonethainguyen.com (sau đây gọi là Website). Đối tượng phục vụ là tất cả các khách hàng có nhu cầu mua hàng, đặt hàng thông qua website thương mại điện tử.

  - Sản phẩm được kinh doanh tại iphonethainguyen.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của nhà nước về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, chất lượng sản phẩm.

  - Hoạt động mua bán tại iphonethainguyen.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

  II. Định nghĩa:

  Người bán: là ANPHONE THÁI NGUYÊN

  Người mua: là mọi công dân sinh sống trong lãnh thổ Việt Nam.

  Thành viên: là bao gồm cả người mua và người tham khảo thông tin, thảo luận tại Website.

  Thành viên khi tham gia Website phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế này.

  0
  Zalo
  Hotline